Excursie Monumentenraad

Op 14 maart jl. was de jaarlijkse excursie van de Monumentenraad. Het doel was deze keer de oude algemene begraafplaats van Kampen “De Zandberg” te IJsselmuiden.

Tijdens de ontvangst in de prachtige aula werd onder het genot van koffie/thee met cake stilgestaan bij het vertrek van een tweetal oud-leden van de Monumentenraad, Jan Erik Huls en Peter Bos. Er was een woord van dank voor hun inzet gedurende een aantal jaren. 

Vervolgens vertelden Benno ten Brinke (begraafplaatsbeheerder) en Annie van ’t Zand over een project dat zij in 2008 samen met de gemeente zijn gestart en dat door omstandigheden helaas nog niet is afgerond. De bedoeling van het project is om belangrijk funerair erfgoed op begraafplaatsen in de gemeente Kampen te beschermen.

Aansluitend volgde een korte rondleiding over de begraafplaats waar werd stilgestaan bij een aantal monumentalen graven. Ook de levensloop rond de aula die in kunstwerken wordt aangeduid werd niet vergeten. Tot slot stonden de aanwezigen ook even stil bij het grafmonument van de familie Breuker. Van deze familie kwamen 50 jaar geleden 8 personen om het leven bij een brand in de Klokkensteeg in Kampen. Een gebeurtenis die destijds veel impact had op de Kamper gemeenschap.

Aan het einde van de bijeenkomst ging het gezelschap terug naar Kampen om onder het genot van een hapje en drankje de excursie van de Monumentenraad af te sluiten.  

Annie van ’t Zand