Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Over de Monumentenraad

De Monumentenraad Kampen bestaat uit een aantal leden en adviseurs. De leden en adviseurs zijn veelal vertegenwoordigen van andere erfgoedorganisaties of belangvertegenwoordigers. Dit is bijvoorbeeld:

  • een eigenaren van een gemeentelijk of rijksmonument woonachtig in Kampen;
  • of een lid van de Erfgoedvereniging Heemschut;
  • of de Ondernemersvereniging;
  • of de Wijkvereniging Binnenstad
  • of gewoon iemand met grote betrokkenheid voor erfgoed heeft.

De Monumentenraad wordt bijgestaan door een erfgoeddeskundige van Het Oversticht. Tevens kan de Monumentenraad zich laten bijstaan door één of meerdere (ambtelijke) adviseurs. De formele taak van de Monumentenraad Kampen is omschreven in de regeling op de Monumentenraad Kampen 2017 en sinds eind 2021 in daar de informerende rol aan de gemeenteraad aan toegevoegd.

 

 

De afgelopen jaren heeft de Monumentenraad zijn advies uitgebracht over o.a. onderstaande beleidsdocumenten:

Belangrijke landelijke wetgeving hierbij is de Erfgoedwet.

Openbare vergaderingen

De Monumentenraad Kampen vergadert vier keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar (na aanmelding). Daarnaast vindt er incidenteel informeel overleg plaats wanneer daar aanleiding toe is.

De formele vergaderdata 2024 zijn: 23 januari, 23 april, 2 juli en 16 oktober. Via het archief zijn de vergaderstukken te raadplegen.

 

Monumentenraad Kampen
zet zich in voor het behoud van erfgoed

janita
logo wijkvereniging binnenstad Kampen
Martijn Haitink
Theo
Hilde van Werven
caerssteecker 2020
foto carin

Monumentenraad Kampen
zet zich in voor het behoud van erfgoed

Vergaderingen & archief

Voor eigenaren

Contact