Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

NIEUWS

beeld Paljas bij Cellebroederspoort

Column Annie van ’t Zand

Stadspark Kampen een echte Zocher! Kampen is rijk aan monumenten.…

Lees verder
Stadsherberg IJsselkade 48 Kampen

Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst

Positief erfgoed nieuws. Het college van B&W heeft eind december…

Lees verder
2022

Monumentenraad wenst u een gelukkig en gezond 2022

De Monumentenraad Kampen wenst u een gezond en gelukkig 2022!…

Lees verder
gevelsteen Buiten Nieuw 23 Kampenstraat

Column Theo van Mierlo

De Monumentenraad weet raad! Bij ons kwam de vraag binnen over de gevelsteen die zich bevindt in het pand Buiten Nieuwstraat 23, enkele jaren geleden fraai gerestaureerd door Stichting Stadsherstel Kampen.

Lees verder

Monumentenraad Kampen
zet zich in voor het behoud van erfgoed

Vergaderingen & archief

Voor eigenaren

Contact

Monumentenraad Kampen
zet zich in voor 'nieuw erfgoed'

De Gemeente Kampen heeft 513 Rijksmonumenten en 337 gemeentelijke monumenten. Een uitzonderlijk hoog aantal dat de cultuurhistorische rijkdom van dit stukje IJsseldelta benadrukt. In 2013 won de gemeente de Erfgoedprijs van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onder meer vanwege het feit dat zij ‘haar imago wist te versterken en ontwikkelen door inventief gebruik te maken van haar erfgoed’. Een onderscheiding om trots op te zijn, maar ook één die verplichtingen schept.

Sinds 1993 heeft Kampen een Monumentenraad. Het belangrijkste doel van de Raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College met betrekking tot het erfgoed binnen de gemeentegrenzen. Dit betreft onder meer de instandhouding van het erfgoed, de aanwijzing van monumenten, de verdeling van subsidies en de uitvoering van de gemeentelijke erfgoedverordening (uitgezonderd vergunningaanvragen). Daarnaast kan de Monumentenraad op eigen initiatief onderwerpen aandragen die zij belangrijk vindt voor het erfgoedbeleid, of die in haar ogen meer aandacht verdienen.

De Monumentenraad is onafhankelijk. Dat betekent dat haar adviezen kunnen afwijken van het gevoerde beleid. Soms wordt dat opgevat als kritiek. De grondtoon van de adviezen is echter altijd opbouwend. Behoud van het erfgoed staat centraal. Er wordt bij voorkeur samengewerkt met andere partijen, zoals het Cuypers Genootschap, de Bond Heemschut en Stichting Stadsherstel Kampen, maar ook met eigenaren, bewoners en/of gebruikers van erfgoedzaken.

Het advies van de Monumentenraad wordt niet altijd opgevolgd. Een gemeentebestuur heeft altijd met meerdere aspecten rekening te houden. Desondanks beoogt de Monumentenraad een belangrijk adviseur van het gemeentebestuur te zijn op het gebied van het cultureel erfgoed. Draagvlak is belangrijk om te kunnen investeren in erfgoed. Daarom is het vergroten en verspreiden van ‘erfgoedkennis’ erg waardevol. Dat gebeurt via publicaties, websites en sociale media.

Door een kritisch opbouwende houding heeft de Monumentenraad al vaak positieve resultaten behaald, mede dankzij de samenwerking met andere partijen. Een voorbeeld is het behoud van de Engelenbergstichting, het voormalige stadsziekenhuis. Het werd in 1916 ontworpen door de toonaangevende architect Willem Kromhout dankzij een legaat van de familie Engelenberg. Het gebouw is niet alleen in architectonisch opzicht belangrijk, maar ook vanwege het feit dat Willem Johan Kolff er tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste kunstnier ontwikkelde, een uitvinding die jaarlijks talloze mensen het leven redt.

Een ander object dat mede door de inspanningen van de Monumentenraad is behouden betreft het voormalige ziekenhuis van de Verenigde Gasthuizen aan de Burgwal (nu onderdeel van ‘Margaretha’), een gebouw in Amsterdamse Schoolstijl van architect G.B. Broekema uit 1930.

In het kader van de herwaardering van de stedenbouw een architectuur uit de Wederopbouwperiode is de Monumentenraad intensief betrokken bij de selectie van bijzonder objecten uit dit tijdvak. Mede dankzij haar adviezen zijn de Stadsherberg aan de IJsselkade en de voormalige Nijverheidsschool voor Meisjes aan de Rondweg (in gebruik als gezondheidscentrum) aangewezen als gemeentelijk monument. Momenteel zet de Monumentenraad zich in voor uitbreiding van die lijst met onder meer het voormalige MOB-complex aan de Reigerweg en de fabriekshal van Jansen en Tilanus aan de Industrieweg. Ook houdt zij nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten rond de IJsselkogge, die in Lelystad wordt geconserveerd met de bedoeling hem op termijn in Kampen te exposeren.

De afgelopen jaren heeft de Monumentenraad bovendien advies uitgebracht over diverse beleidsdocumenten, zoals:

Je mist iets pas als je het niet meer hebt!

Dat we leven in een prachtige monumentale stad, dat weten we allemaal wel ergens. Maar voelen we het ook nog en zien we de echte schoonheid?

Het herstel van panden in het verleden was een grote opgave. Het behoud van het erfgoed is een nog grotere opgave.

Hoe gaaf zou het zijn als we onze eigen kinderen vaker de kans gunnen om de schoonheid en de oude verhalen van hun eigen stad te kennen en te koesteren.