Zorgen procesvoortgang bescherming wederopbouwpanden Kampen

Al een aantal jaar zijn we als Monumentenraad betrokken bij het project van Wederopbouwarchitectuur in Kampen. Recent zijn 2 objecten uit deze periode aangewezen als gemeentelijk monument, echter wij maken ons zorgen over de procesvoortgang van de  bescherming van de overige - reeds geïnventariseerde - waardevolle objecten uit de wederopbouwperiode. Hierover schreef de Monumentenraad eind augustus '22 een ongevraagd advies aan het college van B&W om de zorgen die er zijn rondom het om trage proces objecten wederopbouwperiode kenbaar te maken.

Zonder bescherming zijn deze objecten immers vogelvrij en zijn ingrijpende verbouwingen of is zelf sloop mogelijk. Met enige regelmaat zien we aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van bouwwerken uit deze periode - zo ook de woning aan de Bovensingel - , waarbij het karakter van de wederopbouwarchitectuur verloren gaat. Daarmee gaan ook potentiële monumenten verloren en dat baart ons zorgen. Om deze reden heeft het college ons ongevraagde advies ontvangen.

Voor een aantal objecten uit de Wederopbouwperiode is in 2017 een aanvraag voor een monumentenstatus ingediend. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan het college, hebben we nog geen zicht op een adequate afhandeling. De periode tussen het 1e initiatief (medio 2007) en het maken van keuzes duurt te lang. Ook in de vigerende bestemmingsplannen of de welstandsnota is tot op heden geen rekening gehouden met de karakteristieken i.r.t. het bouwvlak.

We deden een beroep op het historisch besef van het college en adviseerden op korte termijn onderstaande de laten uitvoeren:
• De toegezegde onderzoeken af te ronden. Dit betreft de overige 9 objecten / ensembles op de voorgestelde lijst met Wederopbouw-objecten inhoudelijk te laten beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria voor het beoordelen van een gebouwd monument;
• Daarnaast vragen wij aandacht om te laten onderzoeken op welke manier de karakteristieken van deze bouwperiode behouden kunnen blijven en geborgd kunnen worden in omgevingsplannen en/of de Welstandsnota.

De Wederopbouwperiode is immers een belangrijke tijdsperiode voor de ontwikkeling van Kampen en haar kernen. De periode die zich kenmerkt door - destijds - nieuw materiaal gebruik, relatief sobere architectuur en kenmerkende details. En deze tijdlaag verdient ook de waardering en de daarbij behorende bescherming van het erfgoed. In het projectdossier Wederopbouw monumenten staan de genomen stappen uit het verleden.

Wil je meer algemene informatie lezen over de Wederopbouwperiode? Dat kan op de website van de RCE.