Monumentenraad Kampen zoekt voorzitter en secretaris!

Ben jij de voorzitter of secretaris die de Monumentenraad Kampen zoekt? En heb jij voeling met of verstand van erfgoed en monumenten? Heb je creatieve ideeën over hoe Kampen haar erfgoed breder op de kaart kan zetten? En vind jij het interessant om het bestuur van de stad te informeren en te adviseren? Kom dan ons team versterken! 

De Monumentenraad

De Monumentenraad werkt mee aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Kampen. De Monumentenraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en bestaat sinds 1993. De Monumentenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van monumentenzorg in brede zin. Daarnaast adviseert de raad over de plaatsing (en eventuele verwijdering) van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Tevens heeft de Monumentenraad een informerende rol richting de gemeenteraad. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij hieraan een bijdrage leveren.

Wie zoeken wij?

We zoeken twee nieuwe leden van de Monumentenraad Kampen die de rol van voorzitter en secretaris willen vervullen. We vragen daarbij het volgende:

  • Affiniteit met erfgoed: monumenten, archeologie en landschap; 
  • In staat om erfgoed in een breder perspectief te kunnen plaatsen;
  • In staat om de Monumentenraad secretarieel en organisatorisch te ondersteunen o.a. door ervaring met notuleren en archiveren;
  • Oplossings-, resultaat- en omgevingsgericht;
  • Ervaring met (online) communicatie en social media. 

Informatie vacature

Kijk ook onze wervende oproep. Ben jij onze nieuwe secretaris of voorzitter? Als je meer wilt weten over de vacatures of de Monumentenraad, neem dan contact op met Hilde van Werven als algemeen lid van de Monumentenraad (via 06 477 86533 of per mail via hmvanwerven@yahoo.com) Ook is meer informatie te vinden op de website van de Monumentenraad en in de regeling op de Monumentenraad.

Procedure sollicitatie

Je kunt je interesse per mail kenbaar maken door een motivatiebrief + CV te sturen naar de gemeente Kampen via erfgoed@kampen.nl. De sluitingsdatum is 18 mei '23. De gesprekken vinden in juni plaats. 

Vergoeding

De gemeente Kampen biedt een vergoeding aan in de vorm van presentiegeld. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan die van raads- en commissieleden. Voor 2023 is dit € 107,33 per formele vergadering. De Monumentenraad heeft 4 formele vergaderingen per jaar. Als voorbereiding op de formele vergadering vindt tussentijds overleg plaats.