Kom jij de Monumentenraad versterken?

Heb jij voeling met of verstand van erfgoed en monumenten? Heb je creatieve ideeën over hoe Kampen haar erfgoed breder op de kaart kan zetten? En vind jij het interessant om het bestuur van de stad te informeren en te adviseren? Kom dan ons team versterken.

De Monumentenraad is het onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en bestaat al bijna 30 jaar. De Monumentenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van erfgoed- en monumentenzorg. Daarnaast denkt de Monumentenraad mee bij actuele vraagstukken. Wil jij hier ook een actieve bijdrage aan leveren?

Wat zoeken wij?

  • Affiniteit met erfgoed: monumenten, archeologie en cultuurlandschap;
  • Erfgoed in een breder perspectief kunnen plaatsen;
  • Een relevant netwerk;
  • Kennis en ervaring met van RO-procedures (bestemmingsplannen, beleid);
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Oplossings-, resultaat- en omgevingsgericht;
  • Voor één van de leden geldt als aanvullende eis dat deze eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument moet zijn;
  • Kandidaten met interesse voor het bijhouden van social media en de website of die woonachtig zijn in één van omliggende kernen zijn van harte welkom om te reageren.

Vergoeding

De gemeente Kampen biedt een vergoeding aan in de vorm van presentiegeld. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan die van raads- en commissieleden. De Monumentenraad heeft 4 formele vergaderingen per jaar. Als voorbereiding op de formele vergadering vindt tussentijds informeel overleg plaats.

Informatie

Als je meer wilt weten over de Monumentenraad, neem dan contact op Janita Stoel (06 20 166 163 of jastoel@live.nl) of met de ambtelijk secretaris Annemiek Jonker (a.jonker@kampen.nl).

Procedure

Je interesse kunt je per mail kenbaar maken door een motivatiebrief + CV te sturen naar de gemeente Kampen, team Ontwerp en Inrichting, t.a.v. a.jonker@kampen.nl. De sluitingsdatum is 28 juni 2021 om 17.00 uur. De eerste gespreksronde is gepland op woensdagochtend 7 juli tussen 9.00 en 12.00 en vrijdag 9 juli tussen 9.00 en 12 uur. Je hoort uiterlijk 2 juli of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.