kogge

Column Roelof Tiede Oost

November 2017 In 1995 vonden straatmakers 75 gouden en 37 zilveren munten in de bodem van het eiland Urk. In de vondst zaten munten uit negen verschillende landen die geslagen zijn tussen 1413 en 1621. Op 19 stuks van de gouden munten stond een kogge afgebeeld. De kogge was in die periode een belangrijk vrachtschip wat veel werd gebruikt door de Hanze. Het laadvermogen lag tussen rond de 220 ton en de lengte was zo’n 30 meter. Zowel in de Oost- en Noordzee als in de Middellandse zee drong het scheepstype door. Omdat het zo’n belangrijk handelsvaartuig was werd het dus kennelijk ook veel op het betaalmiddel afgebeeld. Eén gouden Portugese munt, een 4 Cruzados van rond 1600, was de zeldzaamste die tussen de munten van de vondst zat. Hier zijn er drie (!) van bekend op de hele wereld. Jammer genoeg werd deze munt door de gemeente Urk voor 19.000 gulden aan een Portugese verzamelaar verkocht. Dit zeldzame cultuurgoed is dus verdwenen naar elders.

In 2012 werd in de bodem van de IJssel bij Kampen een gaaf bewaard gebleven Kogge uit de eerste helft van de 15e eeuw gevonden. De kogge werd in 2016 op een ponton gezet waarmee het schip naar de Bataviawerf in Lelystad is vervoerd voor conservering. In de loop der tijd zijn er veel wrakken van koggen gevonden. Echter er zijn er maar twee die het gebracht hebben tot een museale opstelling. Een kogge die in 1962 is gevonden bij Bremen en die in 2000 is gevonden bij Doel in België. De derde (!) en meest gave is gevonden bij Kampen. Het zou toch jammer zijn als een dergelijk zeldzaam stuk cultuurgoed zou verdwijnen naar elders. Ik kan me dan ook toch niet voorstellen dat Kampen dezelfde fout zou maken als het gemeentebestuur van Urk. Je mist iets pas als je het niet meer hebt!