Bovenhavenstraat

Bovenhavenstraat 8,10,12 en 14

Sept. 2019 Op verzoek van de gemeente Kampen heeft de Monumentenraad op 25 september advies uitgebracht inzake het verzoek om de panden aan de Boven Havenstraat 8-10, 12 en 14 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De inhoudelijke actuele beoordeling – opgesteld door het Oversticht – is gebaseerd op de toetsingscriteria van de RCE. Deze beoordeling bevestigt unaniem én met grote overtuiging dat het ensemble terecht de status van gemeentelijk monument verdiend.

Wij hebben daarom aan het college van B&W opnieuw een positief advies uit gebracht over de aanwijzing van het ensemble als gemeentelijk monument. Deze beoordeling bevestigt eenduidig onze verwachtingen aangaande de monumentale waarden van het gehele ensemble op basis van de landelijk gehanteerde criteria (architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaamheid). Deze beoordeling is ook geheel in overeenstemming met alle reeds uitgebrachte rapporten – bij de gemeente Kampen wel bekend – van de afgelopen 15-20 jaar. Ook bevestigt het onderzoek de samenhang tussen de diverse panden in dit ensemble en de waarde van het gehele complex.

De inhoudelijke beoordeling conform de richtlijnen van de RCE zijn in onze ogen een noodzakelijke stap bij een objectieve beoordeling van de waarden. Wij adviseren daarom het college van B&W bij een volgende aanwijsprocedure een beoordeling eerder in het proces op te starten.

Jan. 2019 De historische villa aan de Boven Havenstraat in Kampen mag worden gesloopt. Meerdere partijen probeerden de villa te redden van de sloophamer, maar de gemeente heeft onder voorwaarden een sloopvergunning afgegeven. De sloopvergunning werd meer dan een jaar geleden al aangevraagd, gelijktijdig met de aanwijzing tot gemeentelijk monument. De Monumentenraad adviseerde het college van B&W positief over de aanvraag van Stadsherstel Kampen om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.Op welke manier de Monumentenraad op dit voornemen zal anticiperen, zal besproken worden in de volgende vergadering.