Nieuws 1

Bezuinig niet op Open Monumentendag

Donderdag 17 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad Kampen over de voorgenomen bezuinigingen. Bezuinigingen die de hele Kamper samenleving/gemeenschap raken.

De Monumentenraad adviseert om niet in te stemmen met het voorstel om Open Monumentendag vanaf 2022 af te schaffen. In het voorstel ‘verlagen werkbudget monumentenzorg’ staat een voorstel om vanaf 2022 de post voor het organiseren van de Open Monumentendag Kampen af te schaffen. Dit is voor de Monumentenraad onbegrijpelijk.

Open Monumentendag is immers hét middel om draagvlak en aandacht te creëren voor de historie van Kampen! Het trekt bezoekers van binnen en buiten de gemeentegrenzen en gaat véél verder dan de gebouwde binnenstad. Een grote groep vrijwilligers zette zich dit jaar kosteloos in om 43 monumentale objecten open te stellen. Al deze monumenten die gratis bezocht konden worden, weerspiegelen ons rijke nautische verleden én al het erfgoed wordt één keer per jaar, in gezamenlijkheid, in de schijnwerpers gezet. Het wegstrepen van dit werkbudget raakt veel Kampenaren in hun hart.