buiten nieuwstraat.Boei

Aanwijzen monument Buiten Nieuwstraat

2017 Stichting Boei maakt restauratieplannen voor het Schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat en realiseert loftwoningen. Het complex is nog niet formeel benoemd als gemeentelijk monument. De monumentenraad heeft in de laatste vergadering van 2017 zijn positieve advies afgegeven over de gemeentelijke monumentenstatus voor het complex. De Monumentencommissie beoordeelt de restauratieplannen alsof het complex al is aangewezen als monument. Indien de vergunningsprocedure positief wordt doorlopen, wordt de status formeel.