Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

De Monumentenraad Kampen bestaat uit 7 leden en 2 adviseurs. De leden en adviseurs zijn veelal vertegenwoordigen van andere erfgoedorganisaties of belangvertegenwoordigers. Dit is bijvoorbeeld een eigenaren van een gemeentelijk of rijksmonument woonachtig in Kampen, de Erfgoedvereniging Heemschut, de Ondernemersvereniging, de Stichting Stadsherstel Kampen, Het Oversticht, de Wijkvereniging Binnenstad, Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe, of gewoon iemand met grote betrokkenheid voor erfgoed heeft. De Monumentenraad wordt bijgestaan door één of meerdere ambtelijk adviseurs en kan zich ook laten bijstaan door andere adviseurs. De formele taak van de Monumentenraad Kampen is omschreven in de regeling op de Monumentenraad Kampen 2017.

De afgelopen jaren heeft de Monumentenraad zijn advies uitgebracht over o.a. onderstaande beleidsdocumenten:

Belangrijke landelijke wetgeving hierbij is de Erfgoedwet.

Openbare vergaderingen

De Monumentenraad heeft drie formele openbare vergaderingen per kalenderjaar. Als voorbereiding op de formele vergadering én indien de actualiteit daarom vraagt, vindt tussentijds overleg plaats.

Vergaderdata 2020

De Monumentenraad vergadert in het Stadhuis Kampen aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. 

  • Woensdag 19 februari om 14.30 uur. Bekijk de agenda of bekijk het archief.
  • Woensdag 17 juni
  • Woensdag 23 september (excursie)
  • Woensdag 4 november

Hilde van Werven

voorzitter
vertegenwoordigd 

Erfgoedvereniging Heemschut

lid sinds 2012
expertise: bouwmanagement 

van erfgoedprojecten

Tom Temmink

Tom Temmink  

vertegenwoordigd Het Oversticht

lid sinds 2019
expertise: toekomstbestendig erfgoed 

Jan Erik Huls
Secretaris
lid sinds oktober 2017
expertise: brandveiligheid

vacant 
vertegenwoordigd 

Wijkvereniging 

Binnenstad


Theo van Mierlo
adviseur sinds oktober 2017
expertise: geschiedenis

Janita Stoel
lid sinds oktober 2017
expertise: duurzaamheid

Cees Spanjer
lid sinds 2016
vertegenwoordigd 

Stichting Stadsherstel Kampen
expertise: ontwikkeling

Geraart Westerink
lid sinds 2014
eigenaar van een gemeentelijk monument
expertise: kunsthistorie

Wim van Werkhoven
technisch adviseur
expertise: restauratie

 

Peter Bos

Peter Bos 
lid sinds jan. 2019 
vertegenwoordigd Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe 

expertise: ruimtelijke ordening