Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Theo van Mierlo

Geboren in de Kamper binnenstad, er wonend tot op de dag van vandaag, al van mijn tiener jaren actief en passief betrokken bij stadsvernieuwing en stadsherstel en mij al vanaf jongs van aan bezighoudend met de historie en het cultureel erfgoed van onze mooie stad/gemeente Kampen en zijn monumenten; en uiteindelijk van mijn hobby, geschiedenis, ook nog eens mijn beroep gemaakt en beiden ten dienste gesteld van Kampen. Kortom, ingrediënten genoeg om mij op betrokken wijze in te zetten voor het erfgoed in welke vorm dan ook, binnen onze gemeentegrenzen. Na dit op verschillende wijzen gedaan te hebben, is sinds najaar 2017 de Monumentenraad één van de platformen waarop ik dit hoop voort te zetten met behulp van mijn historische kennis en opgedane ervaring in tal van (Kamper) organisaties.