Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Geraart Westerink

Mijn naam is Geraart Westerink. Ik ben in Kampen komen wonen toen ik daar de kunstacademie volgde. Dat is ongeveer dertig jaar geleden en ik woon er nog steeds. Je kunt dus rustig zeggen dat het me hier bevalt. In de tussentijd studeerde ik in Amsterdam kunstgeschiedenis en archeologie. Dat vormde de basis voor mijn huidige beroepsactiviteiten als kunsthistoricus. De afgelopen decennia heb ik diverse boeken en artikelen geschreven, onder meer over stedenbouw en architectuur in Kampen (voornamelijk gericht op de 19de- en 20ste eeuw). Ik zit in de Monumentenraad als vertegenwoordiger van bewoners/eigenaren van Rijksmonumenten.