Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Cees Spanjer

Geb. datum: 09-02-1950 te Kampen, getrouwd, twee inmiddels volwassen kinderen en drie kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik voornamelijk commerciële functies vervuld met name op het gebied van de makelaardij en projectontwikkeling. Sinds 2016 ben ik lid van het bestuur van de Stichting Stadsherstel Kampen en namens deze heb ik tevens zitting in de Monumentenraad. Als geboren en getogen Kampenaar mag het duidelijk zijn dat de stad met haar vele zorgvuldig bewaard gebleven monumenten mij bijzonder dierbaar is. Ik hecht er aan dat al dit mooie van onze stad ook voor de komende generaties behouden blijft.