Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan
  • Bijlagen vergadering 17 oktober 2018

3a - Notulen vorige vergadering

3b - Actielijst

4a - Postlijst 2018

5a - Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden MR

6a - MOB complex correspondentie

      Bijlage 1

      Bijlage 2

      Bijlage 3

      Bijlage 4

6b - Motivering collegeadvies beoordeling wederopbouw: Bijlage 1 en bijlage 2

6c - Advies afhandeling Muur van Berk, foto´s toestand, foto muur van Berk en artikel in Kamper Almanak

7a - Graffiti kazemat Seveningen; Doorgestuurde mail Menno van Coehoorn, nadere informatie Kazemat Seveningen

7d - Rol MR in gemeentelijke procedures

7h - Memo Duurzame monumentenmarkt MR 17 okt Informatieavond

7i -  Kerkenvisie Aftrap nationale kerkenaanpak; Kerkenvisie brochure; Kerkenvisie